cyberbezpieczenstwo: Gorące

UE: trwają prace nad Data Act

UE: trwają prace nad Data Act (netzpolitik.org)