Gorące

Twoje dane są bezpieczne na stronach do wspierania finansowo Twoich ulubionych twórców? Zastanów się jeszcze raz. (writefreely.pl)

„W szczególności w Polsce, gdzie obowiązuje RODO bazowane na dyrektywie Unii Europejskiej wprowadzonej dnia 25/05/2018, sytuacje z przesyłaniem danych o części historii przeglądania poprzez nagłówek Referer *nie powinny mieć miejsca*.” Tymczasem slavistapl ujawnia, że buycoffee.to **wysyła część twojej...

The Fediverse Report: The Roundup – episode 20 (fediversereport.com) en

It has been an interesting week in the fediverse, with some events that will play out over longer timeframes. Conversations about defederation, but also a growth in tech projects that go beyond microblogging, and the continuation of developer organisation. Besides that, it took around a month for Mastodon to add another million...

Reguła Pareta czyli o proporcji 80/20 (eksperymentmyslowy.pl)

Proporcje rządzą światem. To takie marzenie harmoniczne matematyków, muzyków i pięknoduchów. Jednak coś w tym jest. Złota proporcja, inaczej złoty podział, boska proporcja, środek Fidiasza… Zaraz, zaraz, miało być o proporcji 80/20 zwanej regułą Pareta. Partenon na Akropolu poczeka…

 • Wszystkie
 • Subskrybowane
 • Moderowane
 • Ulubione
 • random
 • polska
 • ukraina
 • astronomia
 • hosting
 • krotkofalarstwo
 • kopnij
 • memy
 • Geopolityka
 • Wszystkie magazyny